Håndverker og vaktmester

Vi tilbyr flinke håndverkere til utførelse av det meste innen håndverksyrket.
Vi tilbyr også regelmessig vaktmestertjenester for både private og bedrifter. Vi drifter eiendom effektivt og rasjonelt.